Personuppgiftspolicy

GDPR

GDPR ersätter den nuvarande Personuppgiftslagen (25 maj 2018) och reglerar hur personuppgifter får hanteras. I och med att GDPR förstärks utökas kraven rörande hantering av personuppgifter.

Vad är syftet med GDPR?

Syftet med GDPR är att stärka din personliga integritet och särskilt din rätt till skydd av dina personuppgifter. GDPR gäller alla företag och organisationer inom EU som behandlar personuppgifter. Förordningen träder i kraft 25 maj 2018 och ersätter då den svenska personuppgiftslagen (PUL).

Vilka personuppgifter hanterar vi?

De personuppgifter som Självförsvarsskolan hanterar är För- och efternamn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer.

Vad har vi uppgifterna till?

Vi hanterar dessa uppgifter i vårt datasystem för att kunna nå dig med eventuella erbjudanden, kampanjer och nyheter.

Hur hanterar vi uppgifterna?

Vi är personuppgiftsansvariga och hanterar dina uppgifter enligt GDPR. Detta innebär att vi ser till att ha ett tydligt syfte och en rättslig grund samt skydda dina uppgifter i vår databas. Vi säljer inte eller för inte vidare dessa uppgifter till andra bolag. Endast vissa anställda har tillgång till dessa uppgifter.
Som kund har du rätt att få information om vilka uppgifter vi sparar på dig samt att du kan begära rättelse eller radering av dina uppgifter.

Hur kontaktar du oss vid frågor om dataskydd?

Om du har frågor eller vill använda de rättigheter du har när vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss.

E-post: info@sjalvforsvarsskolan.nu

Telefon: 08 – 707 98 00

Besöksadress: Hantverkargatan 22, Stockholm

Vill du veta mer om GDPR?

Du hittar mer information om GDPR på Datainspektionens hemsida: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/